Нашите принципи

В правова държава и в общество, основано на върховенството на закона, адвокатът има особена роля. Неговите задължения не се изчерпват с изпълнението на дадения му мандат, а произтичат и от традициите на вековната професия. Адвокатът трябва да служи както на интересите на правосъдието, така и на законните интереси и права на физическите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава.

Взаимоотношенията с нашите клиенти се градят на основата на доверието. Съветваме и защитаваме клиентите си компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно. Осведомяваме клиентите си за развитието на възложената ни работа и при поискване отговаряме на поставените ни от тях въпроси във връзка с провежданата защита. При упражняване на адвокатската професия във всичките си действия се ръководим единствено и само от интересите на своите клиенти, като спазваме закона и правилата за професионално поведение.

Последни новини


24.09.2018

Уважаеми физически и юридически лица, на 24.09.2018 г. след около 10:00 часа GMT+3 (EEST) е констатирано разпостранение на SPAM / масово изпращан.....


11.04.2018

Функцията на адвоката е да защитава правата и законните интереси на гражданите и ЮЛ пред съда, институциите и организациите в държавата. .....


23.03.2018

“Държавата трябва да осигури икономически и социални условия на своите граждани, защото това е сигурна гаранция за запазване на бр.....Последни видеа


Функцията на адвоката е да защитава правата и законните интереси на гражданите и ЮЛ пред съда, институциите и организациите в държавата. .....

“Държавата трябва да осигури икономически и социални условия на своите граждани, защото това е сигурна гаранция за запазване на брака и.....

Убийството, извършено от пловдивския доктор Иван Димитров, на престъпник, за когото се твърди, че е влязъл да краде в дома му разрази .....